Identitat de gènere

En néixer, una persona té un sexe biològic en base al qual se li assigna un gènere. Per sexe biològic entenem els trets fisiològics (genitals) o genètics (cromosomes Xi Y) que defineixen si la persona és femella, mascle o intersexual. La intersexualitat és un ventall de condicions associades a un desenvolupament atípic de les característiques físiques sexuals, de manera que poden néixer amb cromosomes o genitals que no encaixen amb la típica presentació masculina o femenina. L’hermafroditisme, al seu torn, seria la categoria que recull les persones que tenen al mateix temps teixit ovàric i testicular.

La majoria de problemes naixen de l’error de confondre sexe i gènere, dels rols dona-home i la obsessió perquè els genitals validin una identitat. Així, com veiem per sexe (biològic) entenem el conjunt de característiques físiques amb les quals naixem i desenvolupem. En canvi, per gènere s’entén la construcció social d’allò que es considera feminitat i masculinitat en quant a trets, actituds, rols, etc. En aquest sentit cada cultura atorga un moment donat a una persona en funció del seu sexe de naixement i de com es relaciona amb les persones segons el sexe que tenen.

La identitat de gènere, en canvi, fa referència a la percepció que una persona té del seu propi gènere que pot correspondre o no amb el sexe biològic o el gènere de naixement i és, per tant, un procés de construcció que busca posicionar-nos i definir-nos en la complexitat del món. Hem de tenir en compte també que en tractar-se d’una construcció social no hi ha arguments biològics per especular que el gènere hagi de ser necessàriament binari. I actualment comença a visibilitzar-se la possibilitat de gèneres no binaris. Vegem-ho en detall.

Cisgènere – Transgènere

Segons si la identitat de gènere coincideix amb el gènere de naixement ens trobem amb persones cisgènere (coincidència) o persones transgènere (no coincidència). Abans de continuar considerem molt important diferenciar les etiquetes de transgènere i transexualitat; perquè sovint donen lloc a confusió quan en realitat no signifiquen el mateix i fan referència a aspectes diferents.

En aquest sentit, transgènere fa referència al fet que la identitat de gènere d’una persona no es correspon amb el gènere socialment assignat pel seu cos. Englobaria a tot el col·lectiu trans en la seva totalitat. Així, una dona tras que s’opera les seves característiques sexuals; una persona que s’identifica com a home encara que socialment és percebut com a dona i que ni s’hormona o s’opera; o una persona amb una expressió sexual andrògina serien tres exemples de persones transgènere.

Mentre, la transexualitat fa referència al sexe biològic de manera que les persones en aquesta categoria s’identifiquen amb el gènere oposat al seu sexe biològic. Recorren a tractaments hormonals i/o quirúrgics per ajustar-se a la imatge binària que tenim d’una dona o d’un home i ser identificats com a tals per l’entorn.

En base a la categoria cisgènere, trobem doncs dones cis i homes cis, on la relació entre sexe i gènere és la mateixa. En canvi, les dones trans i els homes trans serien les representacions dintre del transgènere binari o transexualitat.

Transgènere no binari (genderqueer)

Dintre del col·lectiu de persones que no conceben el gènere en termes binòmics es despleguen una sèrie de categories que varien en funció de matisos en la seva identitat de gènere. Definim algunes de les moltes etiquetes que es poden recollir en aquesta categoria.

Agènere: persona que s’identifica com una persona “sense gènere” o gènere nul i que no es preocupa pel gènere com una etiqueta exterior.

Bigènere: persona que s’identifica d’igual mode amb els dos gèneres, adaptant la seva percepció d’un a un altre en base a les circumstàncies en les quals es trobi.

Trigènere: persona que s’identifica amb els gèneres femení i masculí i es perceben també en un tercer gènere que pot ser nul o una mescla dels tres.

Pangènere: persones que s’identifiquen amb qualsevol gènere o fins i tot amb la totalitat dels gèneres de forma simultània i fixa.

Gènere fluït: persona que de vegades es sent dona i de vegades home, segons el context en el qual es trobi.