Sexualitat

La sexualitat és una matriu de múltiples dimensions: cultura, entorn, educació i sensibilitat. Defineix els aspectes emocionals i conductuals de la persona envers l’emoció i l’acte sexuals. Recull el sexe biològic, la identitat de gènere, l’erotisme, el plaer, la intimitat, la reproducció i l’orientació sexual. I es viu i s’expressa a través de pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, pràctiques, rols i relacions interpersonals. Per tant, la sexualitat condiciona totes les persones en cadascuna de les fases pròpies de desenvolupament.

Les quatre característiques que defineixen la sexualitat són:

  • La vinculació afectiva és la capacitat de desenvolupar i establir relacions interpersonals significatives.
  • L’erotisme és la capacitat de sentir plaer a través de la resposta sexual, és a dir a través del desig sexual, l’excitació sexual i l’orgasme.
  • La reproductivitat és més que la capacitat de tenir fills i criar-los, inclou efectivament els sentiments de maternitat i paternitat, les actituds paternes i maternes, a més de les actituds afavoridores del desenvolupament i educació d’altres éssers.
  • El sexe desenvolupat (genètic i físic) comprèn el grau en què s’experimenta la pertinença a una de les categories binàries (femení-masculí). És de gran importància en la construcció de la identitat, ja que part de l’estructura sexual basada en el sexe, inclou totes les construccions mentals i conductuals de ser dona o home.

Identitat sexual

Lluny del que es pot pensar, les persones no tenim una identitat sexual fixa i seria interessant contemplar la nostra fluïdesa sexual en el pas del temps o a cada moment per tal de poder trobar el nostre lloc d’una manera sana i sostenible. A continuació us fem un petill recull amb algunes de les etiquetes de la sexualitat. És important tenir en compte que el debat és obert i que les assignacions poden variar amb el pas del temps:

Quadre resum de l’aspectre sexual i romàntic

Com em relaciono?

alosexualitat <–> semisexualitat <–> grissexualitat <–> asexualitat

L’asexualitat vindria a ser la descentralització del sexe en les relacions i, fins i tot, la seva inexpressió. Les persones asexuals no senten un desig sexual explícit. Això no vol dir que no el puguin sentir o que fins i tot puguin tenir episodis sexuals amb determinades persones o situacions.

La grissexualitat englobaria totes aquelles persones que poden sentir atracció sexual sota una sèrie de condicions. Per exemple, la demisexualitat seria l’atracció sexual provocada per una connexió emocional forta i prèvia.

Les persones semisexuals serien aquelles que poden tenir un desig sexual alt, però no porten a terme cap acció per satisfer-ho.

Finalment, l’alosexualitat recolliria aquelles persones que poden tenir sexe amb tot tipus de persones.

Amb qui em relaciono?

Homosexual <–> Homoflexible <–> Bisexual <–> Heteroflexible <–> Heterosexual

Des d’una concepció binària del gènere, les persones podrien ser homosexuals quan es relacionen sexualment amb persones del seu mateix sexe, heterosexuals si es relacionen amb persones de l’altre sexe, bisexuals si es relaciona amb persones dels dos sexes.

Una persona homosexual pot tenir alguna relació esporàdica amb una persona de l’altre sexe i aleshores seria homoflexible. De la mateixa manera, una persona heterosexual pot tenir alguna relació esporàdica amb una persona del seu mateix sexe i aleshores seria heteroflexible.

Trencant el gènere binari, les persones pansexuals són aquelles que poden tenir relacions amb qualsevol persona indistintament del sexe i del gènere amb els quals s’identifiquin.

Edito: Un dels debats que ara mateix hi ha sobre la taula de la sexualitat és la revisió dels conceptes “bisexualitat” i “pansexualitat”. Les persones que s’identifiquen amb la primera etiqueta defensen que es poden incloure també les inclinacions cap al col·lectiu no-binari.